Ez dago argi kartzinomatosi peritonealean hesteetako sasibuxadurek sortutako sintomak esteroideekin hobetu daitezkeen ala ez

Cristina Agirre

Laburpena


Galderak (PICO)

* Pazientea: digestio-aparatuko neoplasia eta kartzinomatosi peritoneala duen pazientea, min eta

hesteetako sasi-buxadurarekin erlazionatutako sintomekin.

* Esku-hartzea: kortikoideak (dexametasona).

* Konparazioa: ohiko tratamendua.

* Emaitza: minaren hobekuntza. Hesteetako sasi-buxaduraren sintoma klinikoak murriztea.

Medikazioaren ondorioak.


Testu osoa:

PDF


Argitaratzailea

Argitaratzailea

Laguntzailea