Bioetika / Zainketa Aringarriak: Komunikazioa Zainketa Aringarrietan

Iñaki Suberdiola

Laburpena


Bizitzako Azken Aldiari begira

Pisu handia baldin badu komunikazioak osasunaren arloan orohar, zer esanik ez Zainketa Aringarrien (ZA) arloan. Gaixotasun larri eta sendaezinek inpaktu emozional handia sortzen dute paziente, senitarteko eta profesionalen artean. Komunikazioa ongi kudeatzea laguntza edo traba handia izan daiteke.

ZAen arloan Bizitzako AzkenAldian komunikazioak dituen berezitasun batzuk aipatzea da testu honen helburua.


Testu osoa:

PDF


Argitaratzailea

Argitaratzailea

Laguntzailea