Euskarazko arreta espezializatuaren aktibazioa Osakidetzako Barrualde-Galdakao Erakunde Sanitario Integratuan

Leire Sagastizabal Bidarte, Txema Aritzeta Iraola

Laburpena


2015ean gure eskualdeko herritarren hizkuntza-hautua erregistratzen hasi ginen, hau da, jardun asistentzialean ahoz zein hizkuntzatan komunikatu nahi zuten.

Lanketa hori hastearekin batera, berriz, argi ikusi genuen, gure profesionalen hizkuntza gaitasunaren argitan, giza baliabideok berrantolatu egin behar zirela, herritarraren hizkuntza-hautuaren araberako osasun-arreta eskaintzeko. Eta halaxe egin dugu, lehen mailako arretan hasteko, eta ondoren, arreta espezializatuan. Egun, arreta espezializatuko kanpo-kontsultetan euskarazko eskaintza aktibo finko zabala daukagu.


Gako-hitzak


hizkuntza-hautua; giza baliabideak; osasun-arreta; lehen mailako arreta; arreta espezializatua; eskaintza aktibo finkoa

Testu osoa:

PDF


Argitaratzailea

Argitaratzailea

Laguntzailea