Osasuna eta hizkuntza IV: ikerketatik ezagutzara

Jon Zarate Sesma, Aitor Montes Lasarte

Laburpena


Hizkuntza eta osasungintzaren gaia hain konplexua eta zabala izanik, azterketa sakona beharko luke. Osasun-arloko edozein hizkuntza-plangintzak hiru baldintza bete beharko lituzkeela esan daiteke:

1- Ebidentzian oinarriturikoa izatea.

2- Pertsonengan ardazturikoa izatea.

3- Tokian tokiko egoera administratiboa, erakundeen antolakuntza eta ingurune soziala kontuan hartzea.


Testu osoa:

PDF


Argitaratzailea

Argitaratzailea

Laguntzailea