Egilearen xehetasunak

Goñi-Balentziaga, Olatz

  • bol: 1, zk: 1 (2017) - Artikuluak
    Tumoreek, estres sozialak eta estresari aurre egiteko estrategiek jokabide depresiboan eta garunaren aktibitatean duten eragina
    Laburpena  PDF
  • bol: 2, zk: 1 (2018) - Artikuluak
    Benlafaxinaren eragina ezegonkortasun sozial kronikoa jasandako sagu emeen sistema serotoninergiko zentralean eta jokabidean
    Laburpena  PDF